EnviroChem 2013 - 6. simpozijum Hemija i zastita zivotne sredine

  Početna Odbori Teme Program Registracija Prijava
radova
Put i
smeštaj
Sponzori English  

Prijava radova

[Nebo nad putem za Vrsac]

Izvodi radova će biti objavljeni u Knjizi izvoda Simpozijuma. Za štampu će se primati izvodi na srpskom i engleskom jeziku koji budu sastavljeni pomoću predloška (templata) priloženog na ovoj Web-stranici. Ne mogu biti duži od dve štampane stranice, uključujući i slike.

Rok za podnošenje izvoda je pomeren na 12. april 2013. godine!

Instrukcije

Izvode poslati elektronskom poštom na adresu Simpozijuma kao priloge (attachment): info@envirochem2013.com, formulišući naslov pisma (subject) na sledeći način:
"Apstrakt - ime prvog autora".
Primer: "Apstrakt - Petar Petrovic".

Molimo Vas da u tekstu poruke obavezno navedete da li rad prijavljujete za usmenu ili postersku prezentaciju.

Predložak za prošireni izvod   (MS Word DOT, 22 KB)

Extended Abstract Template   (MS Word DOT, 20 KB)


Upotreba templata

Templat (predlozak) je fajl koji sadrži sva potrebna podešavanja i stilove pisanja, u našem slučaju za štampanje vasih izvoda u Knjizi izvoda. On se koristi tako što se u tom fajlu (njemu samom) piše tekst, ubacuju slike itd, i fajl na kraju sačuva pod željenim imenom (u nasem slucaju: Apstrakt - ime prvog autora).

Ukoliko imate pripremljen tekst u nekom drugom fajlu, možete takav tekst u delovima prebaciti pomoću komande "Copy/Paste" na mesto datog primernog teksta u templatu, ali pri tom obavezno koristite komandu "Paste" sa opcijom "unformatted text" (izaberite meni Edi → Paste special... → Unformated Unicode Text). Na taj način vaš tekst preuzima format i stil teksta na čije mesto se ubacuje. Sve ostale karakteristike (na primer, margine) u templatu su već podešene, tako da o tome ne treba da brinete.

Važno je da postupite po ovom uputstvu kako bi vaš izvod bio objavljen!

© 2012-2013.   6. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine