EnviroChem 2015 - 7. simpozijum Hemija i zastita zivotne sredine

  Početna Odbori Teme Program Registracija Prijava
radova
Put i
smeštaj
Sponzori English  

Prijava radova

Rok za podnošenje izvoda je pomeren na 10. maj 2015. godine!

Izvodi radova će biti objavljeni u Knjizi izvoda Simpozijuma. Za štampu će se primati izvodi na srpskom i engleskom jeziku koji budu sastavljeni pomoću predloška (templata) priloženog na ovoj Web-stranici. Izvodi ne mogu biti duži od dve štampane stranice, uključujući i slike.


Instrukcije

Izvode poslati elektronskom poštom na adresu Simpozijuma kao priloge (attachment): envirochemshd@gmail.com, formulišući naslov datoteke na sledeći način:
"PrezimeIme prvog autora_Naslov".
Primer: "PetrovicPetar_Naslov".

Molimo Vas da u tekstu poruke obavezno navedete da li rad prijavljujete za usmenu ili postersku prezentaciju.

Predložak za prošireni izvod   (MS Word DOT, 22 KB)

Extended Abstract Template   (MS Word DOT, 20 KB)


Obavezna upotreba predloška

Predložak (templat) je fajl koji sadrži sva potrebna podešavanja i stilove pisanja za štampanje izvoda u Knjizi izvoda.

Ukoliko postoji pripremljen tekst u nekom drugom fajlu, takav tekst može se u delovima prebaciti pomoću komande "Copy/Paste" na odgovarajuće mesto u predlošku, pri čemu je obavezno koristiti komandu "Paste" sa opcijom "unformatted text" (izaberite meni Edit → Paste special... → Unformated Unicode Text). Na taj način ubačen tekst preuzima format i stil teksta na čije mesto se stavlja. Sva ostala formatiranja (na primer, margine) u predlošku su već podešena, tako da o tome ne treba posebno voditi računa.

Važno je formatirati tekst prema priloženom uputstvu kako bi Vaš izvod bio objavljen!

[Palic]

© 2014-2015.   7. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine