POČETNA O SIMPOZIJUMU KONTAKT   SRPSKI ENGLISH

EnviroChem 2018

O SIMPOZIJUMU

Tradicionalno, ovaj Simpozijum organizuje Sekcija za hemiju životne sredine Srpskog hemijskog društva. Tokom svih ovih godina Simpozijum je, menjajući nazive i samog skupa i države u kojoj se održavao, uspeo da očuva kvalitet i unapredi značaj koji ima za naučnu zajednicu, ali i za društvo u celini. Istraživači, naučnici i stručnjaci, koji se bave različitim oblastima hemije životne sredine, prepoznali su mogućnosti koje Simpozijum pruža, a to je jedinstvena prilika da sa kolegama razmene svoje ideje, najnovija naučna dostignuća ili tehnološke inovacije, zbog čega je i broj učesnika tokom godina rastao. Tako je na skupu održanom 2015. godine na Paliću, predstavljeno više od 170 radova, u vidu usmenih izlaganja i poster prezentacija, na kojima je sarađivalo preko 500 autora iz 18 zemalja.

Kao i svi prethodni, i skup na Paliću odlikovao je kvalitet prezentovanih radova i prijatna kolegijalna atmosfera. Plenarna predavanja uvek su rezervisana za eminentne naučnike i stručnjake, kako iz zemlje tako i iz inostranstva. Na prethodnim skupovima učestvovali su gosti iz raznih delova sveta, Japana, Rusije, Nemačke, Grčke, Velike Britanije, Rumunije, Slovačke, Češke, Slovenije, Crne Gore...

Rad na skupovima odvijao se i kroz prateće mini simpozijume, kao i diskusije na okruglim stolovima za koje su uvek birane aktuelne teme. Tako je bilo i na Paliću 2015. godine, gde je mini simpozijum u organizaciji akademijskog odbora "Čovek i životna sredina" Srpske akademije nauka i umetnosti, imao za temu "Očuvanje pijaćih voda Srbije". Pored toga, u okviru 7. simpozijuma Hemija i zaštita životne sredine održan je i okrugli sto Japan - Srbija pod naslovom "Zaštita životne sredine bez granica", koji je rezultirao Palićkom deklaracijom.

Nadamo se da će sa podizanjem svesti o značaju zaštite životne sredine rasti i značaj istraživanja u ovoj oblasti, a time i našeg Simpozijuma.

Prethodni skupovi iz oblasti hemije i zaštite životne sredine:

Organizator:
SRPSKO HEMIJSKO DRUŠTVO
SEKCIJA ZA HEMIJU ŽIVOTNE SREDINE
Karnegijeva 4/III, 11120 Beograd
Tel:   011 / 3370-467
E-mail:   envirochem@shd.org.rs

© 8. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine, 2017-2018.