POČETNA O SIMPOZIJUMU KONTAKT   SRPSKI ENGLISH

EnviroChem 2018

ODBORI

[Malo dugme]   Počasni odbor

Petar Pfendt
Dragan Veselinović
Mirjana Vojinović-Miloradov
Dragan Marković

[Malo dugme]   Naučni odbor

Ivan Gržetić, predsednik
Ilija Brčeski, potpredsednik
Vladimir Beškoski
Branimir Jovančićević
Tanja Brdarić
Vera Jovanović
Ljubiša Ignjatović
Aco Janićijević
Mira Aničić Urošević
Aleksandar Popović
Vladan Joldžić
Milica Balaban
Jelena Savović
Dubravka Milovanović
Milena Jovašević Stojanović
Ivana Ivančev Tumbas
Verka Jovanović
Jelena Radonić
Maja Turk Sekulić
Mališa Antić
Miloš Momčilović
Tatjana Šolević-Knudsen
Aleksandra Šajnović

[Malo dugme]   Organizacioni odbor

Bojan Radak, predsednik
Vladimir Beškoski, potpredsednik
Jelena Radonić
Maja Turk Sekulić
Branko Dunjić
Slavka Stanković
Rada Đurović Pejčev
Vladan Joldžić
Branimir Jovačićević
Mališa Antić
Dragan Manojlović
Goran Roglić
Aleksandra Šajnović
Gordana Gajica
Tatjana Šolević Knudsen
Nada Vidović
Ljubiša Ignjatović
Vesna Zlatanović Tomašević
Marina Mihajlović
Sanja Sakan
Dubravka Relić
Mira Aničić Urošević
Aleksandra Mihajlidi Zelić
Verka Jovanović
Milena Jovašević Stojanović
Ivan Gržetić
Anđelka Tomašević
Jelena Aleksić
Slađana Savić
Sanja Stojadinović
Milica Kašanin-Grubin
Milica Marčeta Kaninski
Vladimir Nikolić
Gvozden Tasić
Marija Lješević
Branka Lončarević
Aleksandra Žerađanin
Kristina Joksimović

[Malo dugme]   Izvršni odbor

Jelena Savović, predsednik
Dubravka Milovanović, potpredsednik
Sanja Živković, izvršni sekretar
Maja Milanović
Miloš Momčilović
Ivana Perović
Tijana Milićević

[Malo dugme]   Studentski odbor

Jelena Aleksić
Slađana Savić
Boško Vrbica
Katarina Kojić
Nada Vidović
Marko Jovanović
Milan Bukara
Luka Miladinović
Nataša Sekulić
Marija Ćurčić

Organizator:
SRPSKO HEMIJSKO DRUŠTVO
SEKCIJA ZA HEMIJU ŽIVOTNE SREDINE
Karnegijeva 4/III, 11120 Beograd
Tel:   011 / 3370-467
E-mail:   envirochem@shd.org.rs

© 8. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine, 2017-2018.