POČETNA O SIMPOZIJUMU KONTAKT   SRPSKI ENGLISH

EnviroChem 2018

PRIJAVA RADOVA

Rok za podnošenje izvoda je 15. april 2018. godine!

Izvodi radova će biti objavljeni u Knjizi izvoda Simpozijuma. Za štampu će se primati izvodi na srpskom ili engleskom jeziku koji budu sastavljeni pomoću predloška (templata) priloženog na ovoj Web-stranici. Izvodi ne mogu biti duži od dve štampane stranice, uključujući i slike.

Instrukcije

Izvode poslati elektronskom poštom na adresu Simpozijuma kao priloge (attachment), formulišući naslov datoteke na sledeći način:

"PrezimeIme prvog autora_Naslov"
Primer:   "PetrovicPetar_Naslov"

Molimo Vas da u tekstu poruke obavezno navedete da li rad prijavljujete za usmenu ili postersku prezentaciju.

Predložak za prošireni izvod   (MS Word DOCX, 1.22 MB)
Predložak za prošireni izvod - za studente osnovnih i master studija   (MS Word DOCX, 1.48 MB)
Extended Abstract Template   (MS Word DOCX, 1.22 MB)

Obavezna upotreba predloška

Predložak (templat) je fajl koji sadrži sva potrebna podešavanja i stilove pisanja za štampanje izvoda u Knjizi izvoda.

Ukoliko postoji pripremljen tekst u nekom drugom fajlu, takav tekst može se u delovima prebaciti pomoću komande "Copy/Paste" na odgovarajuće mesto u predlošku, pri čemu je obavezno koristiti komandu "Paste" sa opcijom "unformatted text" (izaberite meni Edit → Paste special... → Unformated Unicode Text). Na taj način ubačen tekst preuzima format i stil teksta na čije mesto se stavlja. Sva ostala formatiranja (na primer, margine) u predlošku su već podešena, tako da o tome ne treba posebno voditi računa.

Važno je formatirati tekst prema priloženom uputstvu kako bi Vaš izvod bio objavljen!

Organizator:
SRPSKO HEMIJSKO DRUŠTVO
SEKCIJA ZA HEMIJU ŽIVOTNE SREDINE
Karnegijeva 4/III, 11120 Beograd
Tel:   011 / 3370-467
E-mail:   envirochem@shd.org.rs

© 8. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine, 2017-2018.