POČETNA O SIMPOZIJUMU KONTAKT   SRPSKI ENGLISH

EnviroChem 2018

REGISTRACIJA

Tip kotizacije Iznos kotizacije
do 15. 5. 2018.
Iznos kotizacije
od 16. 5. 2018.
Članovi SHD
sa plaćenom članarinom
za tekuću godinu
110 € 130 €
Učesnici koji nisu
članovi SHD
130 € 150 €
Studenti master
i doktorskih studija
50% popust 50% popust
Studenti osnovnih
studija
besplatno besplatno
Kotizacija obezbeđuje:

Kotizacija se plaća po učesniku. Svaki registrovani učesnik može prijaviti najviše dva rada, jedan kao prvi autor, drugi kao koautor. Koautori koji žele da prisustvuju konferenciji, plaćaju pun iznos kotizacije iz odgovarajuće kategorije. Plaćanja kotizacije oslobođeni su predavači plenarnih i sekcijskih predavanja, pozvani od organizatora.

Molimo Vas da popunite Prijavu za učešće i pošaljite na e-mail: envirochem@shd.org.rs. Po dobitku Vaše prijave biće Vam dostavljen predračun za uplatu kotizacije u dinarskoj protivvrednosti po kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Uslovi otkazivanja:

Organizator:
SRPSKO HEMIJSKO DRUŠTVO
SEKCIJA ZA HEMIJU ŽIVOTNE SREDINE
Karnegijeva 4/III, 11120 Beograd
Tel:   011 / 3370-467
E-mail:   envirochem@shd.org.rs

© 8. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine, 2017-2018.