POČETNA O SIMPOZIJUMU KONTAKT   SRPSKI ENGLISH

EnviroChem 2018

SPONZORI

Simpozijum "Hemija i zaštita životne sredine" nudi velike mogućnosti za sponzore i izlagače da dođu u dodir sa publikom iz cele zemlje i regiona.

Za dodatne informacije molimo vas da kontaktirate Organizatora:

SRPSKO HEMIJSKO DRUŠTVO
SEKCIJA ZA HEMIJU ŽIVOTNE SREDINE
Karnegijeva 4/III, 11120 Beograd
Tel:   011 / 3370-467
E-mail:   envirochem@shd.org.rs


[Trayal] [Analysis] [LECO] [Anahem]
Trayal korporacija A.D. Analysis D.O.O. LECO Corp. Anahem laboratorija
[MOL] [PRIMAlab] [MPNTR] [INN Vinca]
Institut MOL d.o.o. PRIMAlab Ministarstvo prosvete, nauke
i tehnološkog razvoja RS
Institut za nuklearne nauke "Vinča"
[HF] [IOFH] [TMF] [FFH]
Hemijski fakultet
u Beogradu
Institut za opštu
i fizičku hemiju
Tehnološko-metalurški
fakultet u Beogradu
Fakultet za fizičku
hemiju u Beogradu

Organizator:
SRPSKO HEMIJSKO DRUŠTVO
SEKCIJA ZA HEMIJU ŽIVOTNE SREDINE
Karnegijeva 4/III, 11120 Beograd
Tel:   011 / 3370-467
E-mail:   envirochem@shd.org.rs

© 8. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine, 2017-2018.