POČETNA O SIMPOZIJUMU KONTAKT   SRPSKI ENGLISH

EnviroChem 2018

SPONZORI

Simpozijum "Hemija i zaštita životne sredine" nudi velike mogućnosti za sponzore i izlagače da dođu u dodir sa publikom iz cele zemlje i regiona.

Za dodatne informacije molimo vas da kontaktirate Organizatora:

SRPSKO HEMIJSKO DRUŠTVO
SEKCIJA ZA HEMIJU ŽIVOTNE SREDINE
Karnegijeva 4/III, 11120 Beograd
Tel:   011 / 3370-467
E-mail:   envirochem@shd.org.rs


[Trayal] [INN Vinca] [Kefo] [Analysis]
Trayal korporacija A.D. Institut za nuklearne nauke "Vinča" Kefo D.O.O. Analysis D.O.O.
[MPNTR] [HF]    
Ministarstvo prosvete, nauke
i tehnološkog razvoja RS
Hemijski fakultet
u Beogradu
   

Organizator:
SRPSKO HEMIJSKO DRUŠTVO
SEKCIJA ZA HEMIJU ŽIVOTNE SREDINE
Karnegijeva 4/III, 11120 Beograd
Tel:   011 / 3370-467
E-mail:   envirochem@shd.org.rs

© 8. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine, 2017-2018.