envirochem

4-7. jun 2023, Kladovo, Srbija

Izvodi

INSTRUKCIJE ZA PISANJE IZVODA

9. decembar 2022. – Prvi rok za slanje izvoda
18. decembar 2022. – Obaveštenje o prihvatanju izvoda poslatih u prvom roku
10. april 2023. – Drugi rok za slanje izvoda
26. april 2023. – Obaveštenje o prihvatanju izvoda poslatih u drugom roku
28. april 2023. – Treći rok za slanje izvoda
10. maj 2023. – Obaveštenje o prihvatanju izvoda poslatih u trećem roku

Svaki učesnik može poslati do dva izvoda rada kao autor koji prezentuje. Samo jedan rad može biti razmatran za usmenu prezentaciju.
Izvodi se šalju preko online formulara za slanje izvoda i tom prilikom možete poslati jedan izvod za usmenu prezenataciju i jedan izvod za poster prezentaciju.
Uputstvo za pripremanje izvoda je dato u šablonu koji morate koristiti, poštujući u celosti sva upustva (veličina fonta, format, izgled naslova, margine i dr). Izvod ne sme prekoračiti dve strane šablona i može biti poslat na SRPSKOM (ćirilici ili latinici) ili na ENGLESKOM jeziku.

Odluke o prihvatanju usmenih i poster prezentacija doneće naučni odbor nakon evaluacije pristiglih radova. Slanjem izvoda autori potvrdjuju svoju saglasnost da se izvodi objave javno u Knjizi izvoda koja će biti dostupna u štampanom obliku i na sajtu Simpozijuma u elektronskom formatu.

U salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za prezentacije. Prezentacije pripremiti u programu MS Power Point (format 16:9) i doneti na USB memoriji.

Za poster prezentacije bice obezbeđeni panoi na koje će se moći izložiti posteri formata portret, 100×80.