envirochem

4-7. jun 2023, Kladovo, Srbija

Registracija

Sve procedure za registraciju za Simpozijum će se obaviti elektronski. Nakon prijave, automatski ćete dobiti predračun sa detaljima plaćanja.

Tip kotizacije Rana kotizacija do 15. maja 2023. Kasna kotizacija od 16. maja 2023.
NIJE ČLAN SHD 14,400.00 RSD 16,800.00 RSD
ČLAN SHD 12,000.00 RSD 14,400.00 RSD
*STUDENTI 8,400.00 RSD 9,600.00 RSD
PRATEĆE OSOBE 3,600.00 RSD 4,200.00 RSD
20% PDV je uključen u navedene iznose
*Pravo na studentsku kotizaciju imaju redovni i studenti master i doktorskih studija.

Za proveru članstva koristiće se spisak članova koji su uplatili kotizaciju za tekuću godinu.

Kotizacija uključuje pravo na:

  • Učešće na Simpozijumu
  • Kotizacioni materijal
  • Poseta izložbi
  • Kafe pauze

Kotizacija za prateće osobe uključuje pravo na:

  • Prisustvo na svečanoj večeri u utorak, 06. juna 2023.

Napominjemo da prateće osobe nemaju pristup Simpozijumu i izložbi.