envirochem

4-7. jun 2023, Kladovo, Srbija

Odbori

Organizator

SRPSKO HEMIJSKO DRUŠTVO – SEKCIJA ZA HEMIJU ŽIVOTNE SREDINE
Karnegijeva 4/III, 11120 Beograd, Serbia

Organizacioni odbor

Predsednici:

Vladimir Beškoski
Aleksandra Tubić

Članovi:

Jelena Avdalović
Branimir Jovančićević
Rada Đurović Pejčev
Vladan Joldžić
Konstantin Ilijević
Emilija Vukićević
Ivana Ivančev-Tumbas
Ivana Perović
Jelena Petrović
Kristina Joksimović
Marija Lješević
Nevena Antić
Slađana Savić
Snežana Maletić
Snežana Spasić
Tijana Milićević
Aleksandra Žerađanin
Bojan Radak
Sanja Stojadinović
Srđan Miletić
Dubravka Relić
Anđelka Tomašević
Marija Stevanović
Milena Jovašević Stojanović
Nikoleta Lugonja
Vladimir Mihajlović
Marijana Kragulj Isakovski
Sandra Stamenković Stojanović
Tanja Brdarić
Milica Kašanin-Grubin
Dubravka Milovanović
Branislava Savić
Danka Aćimović
Igor Antić
Marina Radenković
Goran Roglić
Tatjana Anđelković

Naučni odbor

Predsednici:

Branimir Jovančićević
Ivana Ivančev-Tumbas

Članovi:

Bojan Radak
Vladimir Beškoski
Snežana Maletić
Aleksandra Tubić
Jasmina Agbaba
Jelena Radonić
Maja Turk Sekulić
Branka Lončarević
Sanja Živković
Gordana Gajica
Minja Bogunović
Jelena Živančev
Đurđa Kerkez
Tanja Ćirković Veličković
Jasmina Nikodinović Runić
Nataša Đurišić-Mladenović
Goran Roglić
Ilija Brčeski
Dragan Manojlović
Konstatin Ilijević

Izvršni odbor

Sanja Živković
Marija Lješević
Gordana Gajica
Minja Bogunović